Free information, support and referrals for women

Vietnamese

WIRE là gì?

Trao Đổi Giới Thiệu và Thông Tin dành cho Phụ Nữ (được gọi là WIRE – Women’s Information and Referral Exchange) là một tổ chức do phụ nữ điều hành,dành cho phụ nữ tại Bang Victoria. WIRE cung cấp cho phụ nữ các thông tin, hỗ trợ và giới thiệu miễn phí, bảo mật thông qua đường dây giúp đỡ trên điện thoại, theo đường thư điện tử và tại Trung Tâm Thông Tin dành cho Phụ Nữ ở trung tâm thành phố của Melbourne.

Phụ nữ ở mọi độ tuổi có thể liên hệ với WIRE về bất kỳ vấn đề gì, to hay nhỏ. Chúng tôi có thể giúp quý vị tìm được một bác sĩ, luật sư hay tư vấn nữ. Chúng tôi còn có thể giúp quý vị tìm các dịch vụ cộng đồng và các dịch vụ phúc lợi mà quý vị có thể cần như các trung tâm y tế cộng đồng, dịch vụ gia cư, và các dịch vụ việc làm.

Gọi điện tới WIRE

Điện thoại số 1300 134 130 từ 9giờ sáng đến 5giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ bất cứ đâu trong Bang Victoria với cước phí bằng một cuộc gọi địa phương (áp dụng các mức cước phí điện thoại di động bình thường).

Có biên dịch viên

Nếu quý vị muốn chuyện với WIRE bằng ngôn ngữ của quý vị, chúng tôi có Dịch Vụ Thông Ngôn Viên Trên Điện Thoại. Khi quý vị gọi đến, hãy yêu cầu có một biên dịch viên. Chúng tôi sẽ xin số điện thoại của quý vị và gọi lại cho quý vị khi chúng tôi có ai đó trên điện thoại nói được ngôn ngữ của quý vị để thông ngôn cho chúng tôi.

Quý vị có thể nói chuyện với WIRE về những vấn đề gì?

 • Các vấn đề trong gia đình
 • Sức khỏe và tình trạng khỏe mạnh
 • Làm thế nào để có được lời khuyên pháp lý
 • Tìm việc làm, các lựa chọn về huấn luyện hoặc học tập, khởi sự một kinh doanh
 • Tìm nơi nào đó để ở
 • Các vấn đề về tiền bạc
 • Các vấn đề ở nhà trường
 • Các vấn đề ở nơi làm việc
 • Trở nên tham gia nhiều hơn vào cộng đồng
 • Bất kỳ vấn đề gì

Bất kể thông tin mà quý vị đang tìm là thông tin gì, WIRE luôn luôn là điểm bắt đầu tốt.

Điều gì sẽ xảy ra khi quý vị nói chuyện với WIRE?

Quý vị sẽ nói chuyện với một phụ nữ có chuyên môn, nhạy cảm và luôn ủng hộ, người sẽ tôn trọng sự riêng tư của quý vị. Quý vị không phải cho chúng tôi biết tên của quý vị. Các nhân viên và tình nguyện viên của đường dây giúp đỡ của chúng tôi có các kinh nghiệm cuộc sống, đến từ nhiều quốc gia và nguồn gốc khác nhau và đã hoàn thành một khóa huấn luyện
chuyên sâu.

Hãy ghé thăm Trung Tâm Thông Tin dành cho Phụ Nữ

Không cần phải đặt hẹn, chỉ cần ghé qua để:

 • Nhận được sự hỗ trợ trực tiếp, thông tin và giới thiệu
 • Biết được các thông tin về các chủ đề từ sức khỏe đến các quyền pháp lý
 • Sử dụng máy điện toán miễn phí cùng các thiết bị internet và in ấn
 • Tham dự các khóa học máy điện toán cơ bản, miễn phí và Câu Lạc Bộ Việc Làm
 • Nhận được sự hỗ trợ trong việc tìm việc làm, trở lại học tiếp, hoặc tìm kiếm trên Internet
 • Có một chiếc ghế thoải mái để nghỉ ngơi, cho con ăn, hoặc tán gẫu

Địa điểm

372 Spencer Street West Melbourne (giữa Jeffcott Street và Spencer Street) | Directions

Giờ mở cửa

9giờ 30 sáng – 4giờ30 chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu

Gửi thư điện tử đến WIRE

Quý vị có thể gửi đến chúng tôi thư điện tử bằng tiếng Anh yêu cầu thông tin, ở địa chỉ inforequests@wire.org.au

Ghé thăm trang mạng của chúng tôi

Tới www.wire.org.au để tiếp cận các thông tin, tìm hiểu về hàng loạt hội thảo miễn phí của WIRE và tìm các kết nối hữu ích

Share this …Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page
This page was last updated on Friday, September 6, 2013.
Phone 1300 134 130 Drop in service Email WIRE